Sněmovní tisk 550
Inf.o voj.cvič.AČR se zahr.partnery v roce 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 12. 2011 jako tisk 550/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 12. 2011 (usnesení č. 205). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 550/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1046).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 12. 12. 2011 jako senátní tisk 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 12. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 1. 2012 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)