Sněmovní tisk 545
Doh. mezi ČR a vl. Rep. Uzbekistán o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 1. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 12. 2011 (usnesení č. 205). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 998).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1115).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 12. 2011 jako senátní tisk 244/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 12. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 1. 2012 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 244/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 1. 2012 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 244/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 546).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 5. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 39/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, letecká doprava, mezinárodní spolupráce, UzbekistánISP (login)