Sněmovní tisk 544
Dotační programy zemědělství pro rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2012 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 12. 2011 jako tisk 544/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 6. 12. 2011.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 8. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 544/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 191, usnesení č. 921).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, agro-environmentální plán, podpora zemědělství, podpůrná politika, trvale udržitelný rozvoj, včelařství, zemědělská politikaISP (login)