Sněmovní tisk 538
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 24. 11. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 923).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 195, usnesení č. 923).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 12. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 254, dokument 254/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 12. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 1. 2011 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 254/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 1. 2012 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 254/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 472).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 1. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 38/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, prevence environmentálních rizik, přibližování legislativy, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)