Sněmovní tisk 522
Sml. mezi ČR a Polskou rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 522/0 dne 31. 10. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 11. 2011 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 889).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1072).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 10. 2011 jako senátní tisk 227/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2011 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 227/2.
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 227/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2012 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 500).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 3. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 12. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 55 pod číslem 102/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, daňový trestný čin, dvojí zdanění, PolskoISP (login)