Sněmovní tisk 509
Vl.n.z. v souvislosti s reformou dohledu nad fin. trhem v EU - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 10. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 785).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/2, který byl rozeslán 8. 12. 2011 v 12:31.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 959).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 268, dokument 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2012 a přijal usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako tisk 268/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 473).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 1. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 37/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Finance
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, dohled nad trhem, kapitálový trh, spořitelna, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
21/1992novelizujeZákon o bankách509/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů509/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů509/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování509/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu509/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích509/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)509/0
284/2009novelizujeZákon o platebním styku509/0


ISP (login)