Sněmovní tisk 506
Úml. o mezinár. ochraně dospělých osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 506/0 dne 12. 10. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2011 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 811).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 506/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 67, usnesení č. 996).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 10. 2011 jako senátní tisk 223/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2011 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 223/2.
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2012 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 223/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 470).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 7. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 68/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: dospělý, lidská práva, ochrana práv a svobod, zdravotně postižený člověk, způsobilost k právůmISP (login)