Sněmovní tisk 504
Rozpočet SFDI na rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 10. 2011 jako tisk 504/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Zpravodajem určen Ing. František Sivera.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 9. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 919).Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (login)