Sněmovní tisk 499
Střednědobé výdajové rámce na léta 2013 a 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2011 jako tisk 499/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 10. 2011 (usnesení č. 172). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 30. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/1 (návrh doplňujícího usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 918).Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet, státní výdaje, střednědobé financováníISP (login)