Sněmovní tisk 469
Novela z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Klasnová, Miroslava Němcová, Vlasta Parkanová, Lubomír Zaorálek, Zbyněk Stanjura, Petr Gazdík, Bohuslav Sobotka, Vít Bárta, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 469/0 dne 2. 9. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2011 jako tisk 469/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2011 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 804).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 469/3, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 10:31.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 1029).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 297, dokument 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 12. 4. 2012 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 297/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 26. 4. 2012 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Hesla věcného rejstříku: Náležitosti členů parlamentu, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)