Sněmovní tisk 423
Prot. k Rámcové úml. o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 423/0 dne 21. 7. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 707).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 423/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 76, usnesení č. 880).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 7. 2011 jako senátní tisk 155/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 155/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 155/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 412).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 6. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 43/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chráněné území, ochrana krajiny, trvale udržitelný rozvoj, udržitelné lesní hospodářství, země střední a východní EvropyISP (login)