Sněmovní tisk 358
Evr.-středomoř. let.doh.mezi státy EU a Jordánským háš.král.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 358/0 dne 24. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 6. 2011 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 539).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 358/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 733).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 5. 2011 jako senátní tisk 107/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 107/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 107/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 298).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 10. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 10. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 41/2020 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, Jordánsko, letecká doprava, mezinárodní spolupráceISP (login)