Sněmovní tisk 354
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 5. 2011 jako tisk 354/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Zpravodajem určen Jan Husák.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 17. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 354/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 620).Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Telekomunikace
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, regulace telekomunikací, spoje, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (login)