Sněmovní tisk 352
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 11. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 5. 2011 (usnesení č. 132). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 573).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/4, který byl rozeslán 25. 10. 2012 v 12:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1399).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 15, dokument 15/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 15/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 15/2 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 29. 1. 2013 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 15/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 61).
  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 62).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 352/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 352/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 297).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2565Roman Sklenák03563-02037.doc (26 KB) / PDF (64 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 10:58:47
2640Roman Sklenák03626-02134.doc (26 KB) / PDF (69 KB, 1 strana) 7. 6. 2012 v 23:35:05
3321Kateřina Klasnová03813-02564.doc (19 KB) / PDF (44 KB, 1 strana) 14. 8. 2012 v 15:55:10
4189Kateřina Klasnová04076-03091.doc (19 KB) / PDF (26 KB, 1 strana) 23. 10. 2012 v 13:06:33
4207Vladimír Koníček04094-03103.doc (24 KB) / PDF (40 KB, 1 strana) 23. 10. 2012 v 17:45:28


Hesla věcného rejstříku: Nejvyšší kontrolní úřad
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)