Sněmovní tisk 333
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlasta Bohdalová, Ivan Ohlídal, Adam Rykala) předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: Bohdalová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 27. 4. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2011. Vláda zaslala stanovisko 25. 5. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 5. 2011 jako tisk 333/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odborná kvalifikace, odměňování, učitel

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)