Sněmovní tisk 331
Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010

Autor: ministr pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovna



Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrka



ISP (login)