Sněmovní tisk 325
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 15. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4., 3. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 325/2, který byl rozeslán 10. 6. 2011.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 592).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 148, dokument 148/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 148/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 148/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 281).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 325/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 325/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 19, usnesení č. 668).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 10. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 298/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojištění, Pojišťovny, Poplatky, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky325/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách325/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění325/0
15/1993novelizujeZákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů325/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů325/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů325/1


ISP (login)