Sněmovní tisk 323
Novela z. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 14. 4. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 465).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 465).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 80, dokument 80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 5. 2011 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 80/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 5. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 213).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 124/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní majetek, kulturní politika, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)