Sněmovní tisk 316
Charta Mezinárodního energetického fóra

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 316/0 dne 28. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2011 (usnesení č. 124). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 583).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 316/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 730).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 4. 2011 jako senátní tisk 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 267).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 10. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 7. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 35/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, energetická diverzifikace, energetická politika, spotřeba energie, zásobování energiíISP (login)