Sněmovní tisk 309
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 4. 2011 jako tisk 309/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Zpravodajem určen Ing. Václav Kubata.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 31. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 309/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 199, usnesení č. 588).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (login)