Sněmovní tisk 264
Zpráva o inflaci - leden 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2010)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 2. 2011 jako tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 2. 2011 (usnesení č. 89). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 12. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 264/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 486).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (login)