Sněmovní tisk 263
Sml. mezi ČR a Švýc. spol. radou o ochr. utaj. informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 24. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 384).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 263/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 582).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 2. 2011 jako senátní tisk 41/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 4. 2011 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 41/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 182).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 9. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 86/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, státní tajemství, ŠvýcarskoISP (login)