Sněmovní tisk 234
Novela z. o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 20. 1. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 273).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 39, usnesení č. 273).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 2. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 37, dokument 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 2. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 3. 2011 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 37/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2011 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 119).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2011.
  Prezident zákon 22. 3. 2011 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 92/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, bankovnictví, centrální banka, finanční trh

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)