Sněmovní tisk 214
Vl.n.z. o zákazu kazetové munice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 6. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Určil zpravodaje: RSDr. Alexander Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 283).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2011 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 498).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 101, dokument 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 244).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 214/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 214/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 226, usnesení č. 595).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 213/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zbraně
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, střelná zbraň a střelivo, zakázaná zbraň, zneškodňování zbraníISP (login)