Sněmovní tisk 193
Doh.mezi státy EU a Norsk.král.o spolupr. v obl.druž.navig.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 193/0 dne 14. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 12. 2010 (usnesení č. 64). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 326).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 193/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 449).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 11. 2010 jako senátní tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2011 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 3. 2011 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 3/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 140).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.Deskriptory EUROVOCu: družice, mezinárodní dohoda, satelitní navigaceISP (login)