Sněmovní tisk 191-E
Přezkum rozpočtu EU

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU /kód dokumentu 15285/10, KOM(2010) 700 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 15285/10, PreLex: KOM(2010) 700 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 11. 2010 jako tisk 191-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 181).Deskriptory EUROVOCu: hospodářská reforma, kontrola rozpočtu, rozpočet Společenství, rozpočtová pravidlaISP (login)