Sněmovní tisk 181
Doh. mezi ČR a vl. Austrálie o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 181/0 dne 22. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Chalupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 213).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 356).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 11. 2010 jako senátní tisk 381/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2011 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 381/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 3. 2011 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 381/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 138).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 1. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 5/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Austrálie, Česká republika, letecká doprava, mezinárodní dopravaISP (login)