Sněmovní tisk 152
Dohoda o převozu těl zemřelých

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 152/0 dne 1. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 208).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 152/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 377).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 10. 2010 jako senátní tisk 361/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 11. 2010 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 361/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 361/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 361/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 361/4 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 246).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 3. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 22/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: přistoupení k dohodě, Rada Evropy, smrtISP (login)