Sněmovní tisk 132
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013

Autor: min.obrany, min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2010 jako tisk 132/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určen Mgr. Jan Vidím.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 31, usnesení č. 120).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 13. 10. 2010 jako senátní tisk 354/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jiří Dienstbier).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 354/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 570).Hesla věcného rejstříku: Armáda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)