Sněmovní tisk 112
Novela z. - soudní řád správní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 27. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Martínek R., Línek R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 112/0 dne 4. 10. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 112/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád soudní správní, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: soudní řízení, správní právo, správní řízení, územní plánování

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)