Sněmovní tisk 1048
Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 28. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2013 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1712).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 5. 2013 jako senátní tisk 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 7. 2013 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 7. 2013 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Čína, Hongkong, mezinárodní spolupráce, soudní spolupráce, trestní řízení, trestní stíhání, trestný čin, vydáníISP (login)