Sněmovní tisk 979
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Krákora, Alfréd Michalík, Pavel Antonín, Jiří Koskuba, Stanislav Huml, Václav Neubauer, Josef Tancoš, Václav Koubík) předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: Krákora J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 979/0 dne 12. 4. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 4. 2013. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2013 jako tisk 979/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dítě, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)