Sněmovní tisk 743
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Václav Kubata, Lenka Andrýsová, Ivan Fuksa, Jan Bureš, Jiří Rusnok) předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 2. 7. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 743/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1515).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 743/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 743/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 1650).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 239).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 230/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Nejvyšší kontrolní úřad, Obchod zahraniční, Pojištění
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, státní podpora, vývoz, vývozní úvěr

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)