Sněmovní tisk 258
Novela z. o Státním zeměd. intervenčním fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Pavol Lukša předložil sněmovně návrh zákona 11. 2. 2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 11. 2. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2011 jako tisk 258/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 3. 2011 (usnesení č. 100). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 4. 2011 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 29. 4. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 466).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 258/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 615).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 138, dokument 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2011 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 138/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 259).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 251/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, organizace trhu, podpora trhu, zemědělsko-potravinářský sektor

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)