Sněmovní tisk 215
Novela z. o pohonných hmotách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 29. 12. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 4. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 300).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 4. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 96, usnesení č. 300).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 2. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 2. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 3. 2011 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2011 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 120).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 91/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Paliva a maziva
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: benzin, čerpadlo, dieselová nafta, jakost výrobku, minerální olej, motorové palivo, náhradní palivo, palivo, znečišťování motorovými vozidly

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)