Sněmovní tisk 1095
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 27. 6. 2013.
Zástupce navrhovatele: Novák M., Havlík D..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 28. 6. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 7. 2013 jako tisk 1095/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, domácnost, kontrola znečištění, odpad z domácností, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, škodliviny, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)