Sněmovní tisk 1071
Novela z. o spotřebitelském úvěru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (David Kádner, Radim Fiala) předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Kádner D., Fiala R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1071/0 dne 31. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2013 jako tisk 1071/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Spotřebitel
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, kontrola úvěru, nákupní zvyklosti, prodej na úvěr, spotřeba, spotřební daň, spotřební úvěr, úvěrová politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)