Sněmovní tisk 1061
Vl.n.z.o změně zák.v působ. MV v souv. s přij. kontrol. řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1061/0 dne 29. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1696).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, ministerstvo, orgány veřejné správy, policie, průhlednost rozhodování, správní dohled, správní kontrola

Navržené změny předpisů (20)ISP (login)