Sněmovní tisk 1042
Novela z. o někter.podmínkách podnikání v oblasti cest.ruchu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod a služby, Podnikání, Zákon živnostenský, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, konkurz, organizovaná cesta, pojistná smlouva, povinné pojištění, smlouva, živnost, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)