Sněmovní tisk 1040
Novela z. o obecné bezpečnosti výrobků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Obchod a služby
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, řízení jakosti průmyslových výrobků, spotřební zboží, výrobek široké spotřeby

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)