Sněmovní tisk 1037
Novela z. o České obchodní inspekci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1037/0 dne 27. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Obchod a služby
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, řízení jakosti průmyslových výrobků, spotřební zboží, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)