Sněmovní tisk 1024
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1024/0 dne 16. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Bc. Jan Pajer a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

  • V
    • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1024/1 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Příspěvky státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, sociální zabezpečení, válečný veterán, válka, vyznamenání

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)