Sněmovní tisk 961
Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 11. 9. 2009. Návrh zákona rozeslán dne 14. 9. 2009 senátorům jako tisk 155/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2009 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 155/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 11. 2009 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 155/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 332).
  Návrh projednán dne 5. 11. 2009 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 347).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bis Jiří,Pakosta Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 18. 11. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 12. 2009 jako tisk 961/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: ekonomické nástroje životního prostředí, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, snižování plynných emisí

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů961/0


ISP (login)