Sněmovní tisk 946
Novela z. v souvislosti s návrhem z. o stát.rozpočtu ČR 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Škromach, Lenka Mazuchová, Marcela Mertinová, Jan Látka, Hana Orgoníková, Vladimíra Lesenská, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Škromach Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 946/0 dne 23. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 25. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 11. 2009 jako tisk 946/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2009 (usnesení č. 451). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 1. 2010 na 67. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1525).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Příspěvky státní, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: mateřský příspěvek, sociální dávky, sociální příspěvek, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)