Sněmovní tisk 934
Vl.n.na vyslání sil rezortu MO na ochran.zastup.úř. v Kábulu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 10. 2009 jako tisk 934/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 10. 2009 (usnesení č. 432).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal navíc zprávu a vydal 29. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 934/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 934/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 181, usnesení č. 1474).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 16. 10. 2009 jako senátní tisk 186/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 10. 2009 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 186/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 2009 na 13. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 339).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, civilní ochrana, diplomatické zastoupení, terorismus, veřejná bezpečnost, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)