Sněmovní tisk 933
Vl.n. k souhlasu s ratifikací Memoranda o porozumění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 933/0 dne 20. 10. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 10. 2009 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Ing. Petr Krill a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1542).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 933/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 10. 2009 jako senátní tisk 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 406).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská obranná politika, technologie, vojenský výzkum, zbrojařský průmyslISP (login)