Sněmovní tisk 920
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 21. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321850920/0 dne 22. 9. 2009.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2009.
  Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 9. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 920/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 920/2, který byl rozeslán 25. 9. 2009 v 8:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 1388).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Žák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 10. 2009 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2009 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 10. 2009 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 173/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 10. 2009 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 290).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 10. 2009 poslancům jako tisk 920/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 10. 2009 poslancům jako tisk 920/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 10., 4. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1459).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 418/2009 Sb.Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, ministr, mzda, poslanec parlamentu, soudce, ústavní soud

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)