Sněmovní tisk 911
Doh. mezi ČR a Uzbeckou rep. o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 911/0 dne 21. 9. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 9. 2009 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1540).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 911/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 911/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 9. 2009 jako senátní tisk 169/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2009 a přijal usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako tisk 169/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 169/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 358).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, revize dohody, UzbekistánISP (login)