Sněmovní tisk 91
Vl.n.z. upravující některé užívací vztahy k majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 15. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 43, usnesení č. 115).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 12. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 2, dokument 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2006 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 38).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 2. 1. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: ususfructus, veřejný majetek, vlastnictvíISP (login)