Sněmovní tisk 895
Vl. n. z. o vodách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 26. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Daniel Petruška a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1396).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 895/4, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 257, usnesení č. 1634).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 251, dokument 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 251/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 484).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Katastr, Přestupky, Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: odpadní voda, ochrana vod, pitná voda, povodeň, voda, vodní zdroje, využití vody

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)